Loading...
Potvrda I Legalizacija Diplome U Turskoj

Potvrda I Legalizacija Diplome U Turskoj

2021-11-08

Prema zakonima Republike Turske, strani državljani koji žele da rade na specijalnosti dužni su da odobre i/ili ozakone jednakost obrazovnih diploma (srednje, specijalne ili više) sa diplomama.

Srednjoškolska diploma, diplome srednjeg obrazovanja, svedočanstva raznih vrsta itd. Nakon odobrenja svedočanstva, učestvuju u regionalnim prosvetnim upravama Pokrajinske uprave za narodno obrazovanje (Pokrajinska uprava za narodno obrazovanje).

Odobrenje diploma stranih univerziteta vrši Visoka škola visokog obrazovanja (Higher Education Institution of the Republic of Turkey).


Razlika između dekriminalizacije i legalizacije diplome:

Ako je spisak predmeta, sati učenja i sati prakse u skladu sa turskim obrazovnim standardima, onda Univerzitet odobrava diplomu.
Ako postoje neslaganja u programu obuke, potrebno je da prođete oktobarski kurs i položite kvalifikacioni ispit (Ispit za utvrđivanje nivoa).
VAŽNO: Preduslov za odobrenje i legalizaciju diplome je da je vaš univerzitet akreditovan u Turskoj (odobren od strane Vijeća za visoko obrazovanje).


Za početak procesa odobravanja/legalizacije diplome potrebno je kontaktirati Savjet za visoko obrazovanje. To možete učiniti lično, preporučenim pismom, online putem sistema državnih službi i putem web stranice Ministarstva prosvjete https://www.meb.gov.tr ​​/ u rubrici „Priznavanje diploma“.

Visoka škola će vam poslati više vodiča korak po korak nakon što potvrdi akreditaciju vašeg univerziteta.

VAŽNO: U trenutku podnošenja zahtjeva morate boraviti na teritoriji Republike Turske najmanje tri mjeseca.

DOKUMENTI POTREBNI ZA ODOBRENJE / LEGALIZACIJU DIPLOME:

Popunjen obrazac prijave za odobrenje/legalizaciju diplome (Equivalence Initiation Form).
Diploma i ovjereni prijevod na turski jezik.
Potvrda i ovjereni prijevod na turski jezik.
Vremenski okvir/dokument o napretku sa bilješkama i satima obuke tokom perioda obuke.
Original i kopija diplomskog rada.
Pasoš i ovjereni prijevod ili identitet turskog državljanina i ovjerena kopija.
Uvjerenje o turskom državljanstvu (ako postoji).
Potvrda o uplati državne dažbine.
Format koverte je 26x35 cm.


VAŽNO: Kopije svih dokumenata moraju biti u boji.